2016 Competition Schedule

March 12
Heiva i Honolulu
Honolulu, Oahu, HI

May 12-15
World Fire Knife Competition
La’ie, Oahu, HI

July 3-9
Aso o Tupulaga
Ke’ehi Lagoon

July 6-10
Kaua’i Festival

July 23-24
Ho’ike Hawaii Orlando & Toa Afi Fireknife Competition
Orlando, FL

September 4
Heiva i Waikiki
Waikiki, Oahu, HI

—–

TBA
Vai Tupuna

TBA
Weekend in Polynesia

TBA
Heiva i Waimea

TBA
Heiva i Oahu